Prefektura Małej Furii

clock


News ticker News ticker News ticker News ticker News ticker News ticker News ticker News ticker

Urząd Prefektury

Biuro Prefekta

Biuro przyjmuje interesantów we wtorki i środy w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00. Przed przyjściem należy się zarejestrować telefonicznie, przez urzędowy telefon lub w okienkach 1-4 w holu głównym.

Wnioski bezpośrednio do biura można przesyłać listownie, przez forum Królestwa Dreamlandu, Unii Niepodległych Państw oraz przez Prefekturalny System Informatyczny.


Obecny prefekt: Antoni Moskwicz

Do góry